บริการที่ปรึกษามาตรฐาน
 • ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ISO 50001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน
 • IATF 16949:2016 ระบบการจัดการคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

บริการฝึกหลักสูตรอบรม
 • ISO 9001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 50001:2018
 • IATF 16949:2016
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • กฎหมายแรงงาน

ให้บริการที่ปรึกษาและให้บริการฝึกอบรม

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001 • ISO 50001 • IATF 16949 หลักสูตรอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายแรงงาน โทร.

Compliance Audit


Compliance Audit

 • การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • การปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

ติดต่อ-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 098-279-8966

ขอใบเสนอราคา sales.tkas@gmail.com
www.tkadvicesystem.com

บริษัท ทีเค แอดไวส์ ซิสเต็ม จำกัด
Tk Advice System Co.,Ltd.

39/1 ซอยเปรมฤทัย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
e-mail : sales.tkas@gmail.com

โทร. 098-279-8966